Coaching

Visie

‘Laat de wereld zien hoe kleurrijk je bent!’

In mijn visie is coaching je eraan helpen herinneren wie je in essentie bent. Door conditionering zijn we vaak vergeten wie we zijn en welke kwaliteiten en mogelijkheden in ons aanwezig zijn. Als kind hebben we geleerd om dát te doen en te ontwikkelen wat nodig was om geliefd te zijn. Als volwassene zijn we zelfredzaam en hebben de goedkeuring van de ander feitelijk niet meer nodig. Maar toch handelen we dan nog vaak vanuit deze oude overtuigingen. Die bedekken onze ware kern. Mijn werk als coach is het om je weer in contact te brengen met jouw kern, zodat je jezelf met je talenten vrij kunt ontwikkelen.

‘Als je het proces ter harte neemt dan zorgt het doel voor zichzelf’

Daar mag je op vertrouwen. Als je aan het begin van de coaching naar je doelen kijkt, dan kan het zo zijn dat in jou het idee opkomt: ‘daar kom ik nooit!’ of ‘hoe krijg ik dit in hemelsnaam voor elkaar?’. Je kunt op dat moment geen oplossing ‘bedenken’. Wat je wél kunt doen is op onderzoek uitgaan, je verlangen in kaart brengen, verkennen wat je tegenhoudt en het proces ingaan. Als je dit doet dan kun je ervaren dat je door het proces naar je doel gedragen wordt.
Het in kaart brengen van je doel is daarbij een belangrijk vertrekpunt, geeft helderheid en brengt focus aan.

Terug naar boven.


Coaching Individueel

Coaching individueel

In de veilige omgeving van een coachingsessie zorg ik ervoor dat je je snel op je gemak voelt. Er is geen goed of fout, ik bejegen iedereen met respect voor zijn eigen ontwikkelingsproces. Daarbij ga ik ervan uit dat iedereen de oplossing voor zijn probleem en het vermogen zijn potentiele kwaliteiten te benutten al in zich heeft. Als coach help ik jou je daarvan bewust te worden.
In de sessies die ik geef maak ik gebruik van een veeltal van verschillende werkvormen. Bovendien werk ik, mits passend,  met het schrijven van reflecties en huiswerkopdrachten.

Werkwijze

Het begin is altijd de intake, een vrijblijvend en gratis gesprek van 60 minuten, waarin wij kennis met elkaar maken en samen je coachingvraag en -doelen in kaart brengen. In het geval dat je besluit door te gaan spreken we een gepast aantal vervolggesprekken af. Dit aantal hangt af van je vraag en waar jij je op dit moment bevindt in je proces. Soms is een gesprek al voldoende, soms is het fijn om meerdere afspraken te maken.
Vaak werk ik met een serie van drie gesprekken, waarin wij tijdens het derde gesprek samen evalueren en kijken of een vervolg nodig is.

Praktische informatie

 • Een individuele coachingsessie duurt 60 minuten
 • Investering voor particulieren is € 90 incl 21% BTW
 • Investering voor zelfstandigen is € 120 incl 21% BTW
 • Investering voor bedrijven is € 165 incl 21% BTW
 • Investering voor particulieren Skype, Google Hangouts of FaceTime coachingsessie is € 75 incl 21% BTW
 • Investering voor zelfstandigen Skype, Google Hangouts of FaceTime coachingsessie is € 100 incl 21% BTW
 • Investering voor bedrijven Skype, Google Hangouts of FaceTime coachingsessie is € 135 incl 21% BTW
 • Het is ook mogelijk de coaching bij jou thuis of op je werk plaats te laten vinden, dan breng ik € 0.35 per km reiskosten in rekening

Een afspraak voor een gratis intakegesprek maken? Neem dan hier contact met mij op.

Een bijzonder traject: de meeloop dag

Een bijzonder krachtige methode om je persoonlijke ontwikkeling een stevig impuls te geven is coaching in vorm van een meeloop dag. Dat houdt in dat ik een hele dag van ’s ochtends tot in de avond met je meeloop. Het meest geschikt is een dag waarin je zowel op je werk als ook in je thuisomgeving onderweg bent, dat geeft het meest complete beeld van je leven op dit moment.

Werkwijze

Ook dit traject begint met de intake, waarin wij verkennen wat de op dat moment spelende thematiek is. Dan loop ik een hele dag met je mee. Aansluitend komen we wederom bij elkaar, ontvang je van mij in vorm van een creatieve presentatie een terugkoppeling van wat ik gezien en ervaren heb en gaan we daarover in gesprek.

Praktische informatie

 • Een meeloop dag bestaat uit drie afspraken:
  de intake, de dag zelf en de terugkoppeling (presentatie)
 • De intake en de presentatie duren 60 min, de meeloop dag duurt letterlijk de hele dag. De precieze begin- en eindtijd bepalen we in overleg
 • Investering is € 850 incl 21% BTW

Nieuwsgierig geworden en/of heb je een vraag over dit traject? Neem dan hier contact met mij op.

Relatiebegeleiding

Under construction…!

Terug naar boven.


Organisatieontwikkeling & teams

Visie organisatieontwikkeling

Je ziel (essentie) als werkgever

Ik geloof dat je alleen dan je professioneel potentieel (je unieke kracht) ten volle in je team of organisatie kunt inbrengen en inzetten als je als mens in heelheid in je werkomgeving aanwezig kunt zijn. In heelheid betekent met je sterke en je zwakke punten, met je kwaliteiten en je beperkingen. En dat je daarop ook aangesproken wil worden, net zoals jij ook de ander erop aan mag spreken.
Zo neem je verantwoordelijkheid voor je eigen doen en laten, laat je de ander als spiegel voor jezelf toe en gebruik je elkaars wijsheid om persoonlijk en professioneel te groeien.

Openheid geven over wat er vanbinnen speelt verbindt, schept ruimte en het vertrouwen dat nodig is om onbevangen met elkaar om te kunnen gaan.

De kracht van kwetsbaarheid is enorm. Om hulp durven vragen en zo de wijsheid van het team te gebruiken is daar een voorbeeld van, net zoals het vermogen om onder de ijsberg contact met elkaar te durven maken.

Feedback is in eerste instantie een waardevolle bron van informatie. Als je als team in staat bent dit duurzaam en verbindend aan elkaar te geven (en te ontvangen) maak je gebruik van elkaars kwaliteiten, zo spannend het ook blijft om de ander daarna te vragen of het zelf aan iemand anders te geven.

Om een zo groot mogelijk draagvlak voor de besluiten van de organisatie of het team te creëren is het belangrijk de wijsheid van de minderheid in de besluitvorming mee te nemen (Deep Democracy).

Het einddoel is om een organisatie of en team in staat te stellen zelfstandig zorg te dragen voor zowel de inhoud, de procedure als het proces.

Werkwijze

Een organisatie ontwikkeltraject begint met een gedegen onderzoek van de huidige situatie met behulp van een cultuuronderzoek. In de meest gevallen begint dit onderzoek met een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemer (leidinggevende) om de huidige situatie in kaart te brengen en de gewenste situatie te concretiseren. Vervolgens ga ik met alle betrokkenen teamleden in de veilige omgeving van een een-op-een situatie het gesprek aan om te onderzoeken wat er speelt, wat de thema’s zijn,  en wat er tot nu toe niet gezegd wordt (de onderstroom).

Dit geef ik in een presentatie terug aan het team en de leidinggevende(n). Daarna volgt het besluit om van daar uit een traject te ontwikkelen, de doelen verder uit te werken en de ontwikkelroute te bepalen.

Hoe een traject concreet voor jouw organisatie en/of team eruit zou kunnen zien licht ik graag in een persoonlijk kennismakings- en verkenningsgesprek toe.

Interesse? Neem hier contact met mij op.

Terug naar boven.


Loopbaantraject 'Bezieling in je werk' bij het Itip

De eerstvolgende trajecten beginnen op 2 oktober in Amsterdam en op 13 november in Deventer!

Werk neemt vaak een belangrijke plek in in ons leven. Niet alleen om er geld mee te verdienen, maar ook om onszelf in te uiten en onze unieke, persoonlijke bijdrage te leveren aan de wereld. Hoe belangrijk werk voor je is, realiseer je je vaak pas als je er in vastloopt, ziek wordt, je baan verliest, in conflict bent of het tot je doordringt dat je werk je niet meer inspireert. Sta je op zo’n keerpunt in je leven en wil je de tijd nemen om vanuit de stagnatie nieuwe bezieling in leven en werk te vinden, dan is het ‘Bezieling in je werk traject’ van harte aanbevolen!

In het kader van dit traject verzorg ik individuele coaching-sessies en ben ik als (co-)begeleider verbonden aan de groeps-bijeenkomsten.

Voor meer informatie over dit traject kun je contact met mij opnemen, op de website van het Itip kijken of het onderstaande filmpje van Edtih ter Hoeven bekijken.

Terug naar boven.


Het 'Persoonlijk Traject' bij het Itip

De mooiste reis is de reis naar huis.

Dit is een traject voor mensen die in hun leven terugkerende patronen willen doorbreken, en willen onderzoeken hoe zij aan het roer kunnen staan van hun eigen leven. Anders dan in de andere Itip opleidingen staat hier het persoonlijke proces centraal. Er wordt meer begeleid dan opgeleid.

Het Persoonlijk Traject laat zich het meest vergelijken met een innerlijke reis. Een reis naar je diepste verlangens, je eigen kwaliteiten, en je bron van inspiratie. Zoals in alle grote reisverslagen in de mythen en sprookjes van de mensheid, vraagt dat een bereidheid om door het duister te gaan, tegenkrachten te ontmoeten, draken te verslaan, en de hulp te vragen en te aanvaarden die je nodig hebt. Ieder gaat zijn eigen reis en komt zijn eigen beproevingen tegen. Daarom kent het Persoonlijk Traject geen vast programma, maar wordt er gewerkt vanuit de vragen die zich in het moment aandienen.

Er wordt geput uit een rijke combinatie van werkvormen: gesprek, visualisaties, lichaamswerk, meditatie, dromen, spel en creatieve oefeningen. De ervaringen uit de blokken worden voortdurend verbonden met de realiteit van je dagelijks leven.

Ik ben als co-begeleider aan het ‘Persoonlijk Traject’ verbonden, het eerstvolgende traject start op 24 september. Voor meer informatie en inschrijvingen kun je kijken op de website van het Itip.

Terug naar boven.


De Itip coach opleiding

Begeleiden vanuit bezieling en vertrouwen

In het werken met mensen wil je het beste geven wat je in je hebt. Het directe contact met de ander is de meest essentiële sleutel in het begeleiden van mensen. Heb je het verlangen om vanuit persoonlijke bezieling en vertrouwen te leren werken met mensen, dan is de ITIP coach Opleiding iets voor jou. Leren inspelen op wat zich aandient, vraagt dat je stevig geworteld bent in jezelf en tegelijk ontvankelijk bent voor de ervaring in het moment. Jouw aanwezigheid in het begeleidingsproces is de basis van waaruit je doeltreffend en met mededogen kunt werken met mensen. Daarnaast gebruik je verschillende methoden die je integraal leert toepassen, waarbij energetisch lichaamswerk, dromen, mindfulness en systemisch werk centraal staan.In deze opleiding leer je hoe jij zelf het belangrijkste instrument bent voor hulp.

Ik ben als co-begeleider aan ‘Instrument voor Hulp’ verbonden. Op woensdag 4 september is er nog een laatste infoavond, het eerstvolgende traject start op 25 september. Voor meer informatie en inschrijvingen kun je kijken op de website van het Itip.

Teug naar boven